Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Akcja "Szczęśliwe drzewo"

Akcja ekologiczna z udziałem klasy 3A

22 czerwca już  od rana uczniowie klasy 3A znakowali nowe nasadzenia drzew tabliczkami “Szczęśliwe Drzewo” z instrukcją opieki nad każdym z nich.  Akcję  przeprowadzono na Osiedlu Przyjaźni pod kierunkiem wychowawców I.Buczackiej i A. Jurkiewicz. Tabliczki pozyskano z ZGK w Zielonej Górze.

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz