Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
Przewodnicząca – Katarzyna Poryszko
Zastępca Przewodniczącej – Agnieszka Borowska
Członkowie: Magdalena Walkowiak, Mieczysław Birkenfeld, Grzegorz Plizga
Skarbnik – Magdalena Janicka (sekretarz szkoły)
 
Nr rachunku bankowego: 67 1020 5402 0000 0102 0021 3272
 
Przy wpłatach prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, klasy do której uczęszcza oraz czego wpłata dotyczy.

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz