Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Kontakt

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

65-943 Zielona Góra ul. Słowacka 4

Sekretariat czynny od 07:30 do 15:30

RSPO: 17876

Dyrektor szkoły - Mariusz Szpakowicz

Wicedyrektor - Marzenna Hozakowska

Wicedyrektor - Joanna Nakoneczna-Kupnicka

Świetlica - kierownik Honorata Waszkowiak

Księgowość

Płace, kadry

Kierownik gospodarczy

Kuchnia

Grono Pedagogiczne

Adler Mirosława – edukacja wczesnoszkolna
Baraszkiewicz Hanna – obowiązki nauczyciela wspierającego
Barczak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
Biernacka Daria – obowiązki socjoterapeuty
Błaszczyk Elżbieta – język polski
Bobrek – Worchacz Magdalena – obowiązki wychowawcy w świetlicy
Borucka Anetta – wychowanie przedszkolne
Brosławska Mariola – język francuski, historia i społeczeństwo
Bryńska Jolanta – muzyka, plastyka, wychowawca
Brzóska Grażyna – technika, informatyka, wychowawca
Ceglarska Monika – język polski
Chalecka Marlena – obowiązki  wychowawcy w świetlicy
Danilewicz Katarzyna – język angielski
Dąbrowski Robert – technika,wychowanie fizyczne
Dera Elżbieta – wychowanie przedszkolne
Felińska Edyta – obowiązki wychowawcy w świetlicy, kierownik świetlicy
Gadomska Anna – matematyka, wychowawca
Gnoińska-Jacek Wioleta
Gorzelany Rafał – matematyka, wychowawca
Gorzędowska Magdalena – obowizki nauczyciela wspierającego
Grabska Anna – historia, wychowawca
Graczykowska–Lindenberg Renata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
Harasymowicz Małgorzata – obowiązki pedagoga, doradztwo zawodowe
Horanin Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
Hozakowska Marzenna – wychowanie do życia w rodzinie, wicedyrektor
Jabłońska Anna – język angielski
Jagusiak Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
Jakubiak Andrzej – wychowanie fizyczne, wychowawca
Jarosz Beata – obowiązki wychowawcy w świetlicy
Jażdżewska – Drobek Joanna – edukacja wczesnoszkolna
Jelonek Diana – obowiązki nauczyciela wspierającego
Jędrychowska Magdalena-pedagog terapeuta
Jurkiewicz Alicja – obowiązki nauczyciela wspierającego
Kaczmarek Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
Kaczmarek Radosław – wychowanie fizyczne
Kaczmarek Wioletta – język niemiecki, informatyka, wychowawca
Kała Helena – matematyka, wychowawca
Kamińska Magdalena – obowiązki psychologa
Karolina Szumilas – język angielski
Kaszubska Agnieszka – obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
Kolman – Zatorska Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
Korbanek Agnieszka – obowiązki  wychowawcy w świetlicy
Krawczyk Marcin – wychowanie fizyczne
Krzesińska Magdalena – edukacja wczesnoszkolna
Ksepko Piotr – wychowanie fizyczne
Kucofaj – Turok Katarzyna – obowiązki  wychowawcy w świetlicy
Kumanowska Marzena – obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
Kutnik Ireneusz – wychowanie fizyczne
Kutnik Lidia    – wychowanie fizyczne, wychowawca
Kwilman Anna    – obowiązki bibliotekarza
Lewszyk Joanna – wychowawca klasy
Lipska Daria- obowiązki nauczyciela wspierającego
Liwocha Bogusława – edukacja wczesnoszkolna
Łupicka Paulina – edykacja wczesnoszkolna
Nowicka Daria – obowiązki wychowawcy w świetlicy
Magdalena Gorzędowska – nauczyciel wspierający w zerówce
Małachowska Katarzyna – obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
Marceli Szumilas – język angielski
Modrzyk Małgorzata – wychowanie fizyczne
Najman Anna – terapeuta pedagogiczny
Nakoneczna – Kupnicka Joanna – język polski, wicedyrektor
Niedziela Agata – język niemiecki
Nowak Agnieszka – historia, wychowawca
Olszewska Kalina – obowiązki bibliotekarza
Oniszczuk Ryszard – język polski, geografia, wychowawca
Pawelec  Magdalena – obowiązki pedagoga, wicedyrektor
Pszonka Elżbieta – język polski, wychowawca
Radkiewicz Patrycja-obowiązki logopeda
Rajchel Dominik – muzyka
Rogoziński Jakub – wychowanie fizyczne
Rozestwińska Agnieszka – język niemiecki, wychowawca
Sawicka Elwira – fizyka, informatyka 
Sienicka Alicja – religia
Sienkiewicz Aneta – język niemiecki, technika, geografia
Sprawka Jolanta – język angielski
Szmytkiewicz Piotr – fizyka, matematyka
Szpak Joanna – język polski, wychowawca
Szpakowicz Mariusz – informatyka, dyrektor
Szurowska Joanna – język niemiecki, wychowawca
Szymczak Joanna – religia
Trubiłowicz Hanna – obowiązki bibliotekarza
Tyliszczak Małgorzata – język angielski
Waszkowiak Honorata kierownik świetlicy szkolnej
Wejdelek – Zembrzuska Justyna – biologia
Wioleta Gnoińska-Jacek – nauczyciel wspierający
Wolny Marzena – geografia
Worchacz Damian – wychowanie fizyczne
Zieniewicz Marzena – wychowanie fizyczne

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz