Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Kontakt

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

65-943 Zielona Góra ul. Słowacka 4

Sekretariat czynny od 07:30 do 15:30

RSPO: 17876

Dyrektor szkoły - Mariusz Szpakowicz

Wicedyrektor - Marzenna Hozakowska

Wicedyrektor - Joanna Nakoneczna-Kupnicka

Świetlica

Księgowość

Płace, kadry

Kierownik gospodarczy

Kuchnia

Psycholog, pedagog - Magdalena Kamińska

Poniedziałek – 08:00-15:30
Wtorek – 09:30-15:30
Środa – 09:30-15:30
Czwartek – 08:30-14:30
Piątek – 09:00-14:30

Socjoterapeuta - Daria Biernacka

Poniedziałek – 08:00-13:35
Wtorek – 08:55-12:25
Środa – 09:50-15:30
Czwartek – 08:55-11:30
Piątek – 08:55-11:30

Logopeda - Patrycja Radkiewicz

Poniedziałek – 08:00-11:30
Wtorek – 08:00-13:35
Środa – 08:00-11:35
Czwartek – 08:00-14:00
Piątek – 08:50-15:30

Psychoterapeuta - Anna Najman

Poniedziałek – 09:15-14:15
Wtorek – 08:10-10:00
Środa – 09:30-13:30
Czwartek – 08:00-12:30
Piątek – 08:00-12:30

Pedagog terapeuta - Magdalena Jędrychowska 

Poniedziałek – 11:30-14:30
Wtorek – 08:00-13:30
Środa – 08:00-12:30
Czwartek – 08:00-15:30
Piątek – 08:00-10:30

Grono Pedagogiczne

1. Adler Mirosława – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
2. Baraszkiewicz Hanna – obowiązki nauczyciela wspierającego
3. Barczak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
4. Biernacka Daria – obowiązki socjoterapeuty
5. Błaszczyk Elżbieta – język polski
6. Bobrek – Worchacz Magdalena – obowiązki wychowawcy w świetlicy
7. Borucka Anetta – wychowanie przedszkolne
8. Brosławska Mariola – język francuski, historia i społeczeństwo
9. Bryńska Jolanta – muzyka, plastyka, wychowawca
10. Brzóska Grażyna – technika, informatyka, wychowawca
11. Buczacka Iwona – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
12. Ceglarska Monika – język polski
13. Chalecka Marlena – obowiązki  wychowawcy w świetlicy
14. Danilewicz Katarzyna – język angielski
15. Dąbrowski Robert – technika,wychowanie fizyczne
16. Dera Elżbieta – wychowanie przedszkolne
17. Felińska Edyta – obowiązki wychowawcy w świetlicy, kierownik świetlicy
18. Gadomska Anna – matematyka, wychowawca
19. Geppert Daniel – religia
20. Gnoińska-Jacek Wioleta
21. Gorzelany Rafał – matematyka, wychowawca
22. Gorzędowska Magdalena – obowizki nauczyciela wspierającego
23. Grabska Anna – historia, wychowawca
24. Graczykowska–Lindenberg Renata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
25. Harasymowicz Małgorzata – obowiązki pedagoga, doradztwo zawodowe
26. Hoffa Karolina – chemia, wychowawca
27. Horanin Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
28. Hozakowska Marzenna – wychowanie do życia w rodzinie, wicedyrektor
29. Jabłońska Anna – język angielski
30. Jagusiak Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
31. Jakubiak Andrzej – wychowanie fizyczne, wychowawca
32. Jarosz Beata – obowiązki wychowawcy w świetlicy
33. Jażdżewska – Drobek Joanna – edukacja wczesnoszkolna
34. Jelonek Diana – obowiązki nauczyciela wspierającego
35. Jędrychowska Magdalena-pedagog terapeuta
36. Jurkiewicz Alicja – obowiązki nauczyciela wspierającego
37. Kaczmarek Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
38. Kaczmarek Radosław – wychowanie fizyczne
39. Kaczmarek Wioletta – język niemiecki, informatyka, wychowawca
40. Kała Helena – matematyka, wychowawca
41. Kamila Kowalczuk – język angielski
42. Kamińska Magdalena – obowiązki psychologa
43. Karolina Szumilas – język angielski
44. Kaszubska Agnieszka – obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
45. Kolman – Zatorska Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca
46. Korbanek Agnieszka – obowiązki  wychowawcy w świetlicy
47. Krawczyk Marcin – wychowanie fizyczne
48. Krzesińska Magdalena – edukacja wczesnoszkolna
49. Ksepko Piotr – wychowanie fizyczne
50. Kucofaj – Turok Katarzyna – obowiązki  wychowawcy w świetlicy
51. Kumanowska Marzena – obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
52. Kutnik Ireneusz – wychowanie fizyczne
53. Kutnik Lidia    – wychowanie fizyczne, wychowawca
54. Kwilman Anna    – obowiązki bibliotekarza
55. Lewszyk Joanna – wychowawca klasy
56. Lipska Daria- obowiązki nauczyciela wspierającego
57. Liwocha Bogusława – edukacja wczesnoszkolna
58. Łupicka Paulina-obowiązki wychowawcy w świetlicy
59. Magdalena Gorzędowska – nauczyciel wspierający w zerówce
60. Małachowska Katarzyna – obowiązki nauczyciela wspierającego, wychowawca
61. Marceli Szumilas – język angielski
62. Modrzyk Małgorzata – wychowanie fizyczne
63. Najman Anna – terapeuta pedagogiczny
64. Nakoneczna – Kupnicka Joanna – język polski, wicedyrektor
65. Niedziela Agata – język niemiecki
66. Nowak Agnieszka – historia, wychowawca
67. Olszewska Kalina – obowiązki bibliotekarza
68. Oniszczuk Ryszard – język polski, geografia, wychowawca
69. Pawelec  Magdalena – obowiązki pedagoga, wicedyrektor
70. Pszonka Elżbieta – język polski, wychowawca
71. Radkiewicz Patrycja-obowiązki logopeda
72. Rajchel Dominik – muzyka
73. Rogoziński Jakub – wychowanie fizyczne
74. Rozestwińska Agnieszka – język niemiecki, wychowawca
75. Sawicka Elwira – fizyka, informatyka 
76. Sienicka Alicja – religia
77. Sienkiewicz Aneta – język niemiecki, technika, geografia
78. Sprawka Jolanta – język angielski
79. Szmytkiewicz Małgorzata – obowiązki pedagoga
80. Szmytkiewicz Piotr – fizyka, matematyka
81. Szpak Joanna – język polski, wychowawca
82. Szpakowicz Mariusz – informatyka, dyrektor
83. Szurowska Joanna – język niemiecki, wychowawca
84. Szymczak Joanna – religia
85. Trubiłowicz Hanna – obowiązki bibliotekarza
86. Tyliszczak Małgorzata – język angielski
87. Waszkowiak Honorata-obowiązki wychowawcy świetlicy
88. Wejdelek – Zembrzuska Justyna – biologia
89. Wioleta Gnoińska-Jacek – nauczyciel wspierający
90. Wolny Marzena – geografia
91. Worchacz Damian – wychowanie fizyczne
92. Zieniewicz Marzena – wychowanie fizyczne

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz