Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Lekcja wos-u w praktyce

Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Barczakiem z uczniami klas ósmych szkoły podstawowej. Jako, że na lekcjach wos-u przerabiamy tematy związane z samorządem terytorialnym, mogliśmy skonfrontować teorię z rzeczywistością. Pan Piotr opowiadał o tym, na czym polega ta praca, skąd pochodzą fundusze na realizację zadań wynikających z budżetu miasta. Uczniowie pytali też o fundusze w nagłych wypadkach, takich, jak remont wiaduktu na Zjednoczenia, czy o źródła finansowania kąpieliska w Ochli. Zainteresowani też byli działalnością Młodzieżowej Rady Miasta. Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze.

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz