Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Przedszkole - Nabór

Rekrutacja 2023/2024

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA, INSTRUKCJA, INFORMACJA HARMONOGRAM, PODSTAWA PRAWNA – STRONA SZKOŁY- KLIKNIJ
STRONA URZĘDU MIASTA – KLIKNIK
ZŁOŻENIE WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – KLIKNIJ

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkola. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Opis przedszkola

Jesteśmy oddziałem przedszkolnym przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, nastawionym na rozwijanie wyobraźni i twórczości naszych podopiecznych. Czynnikiem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa dzieci jest ciepła i życzliwa atmosfera, której wzmocnieniem jest klimat wnętrza i wystroju sal.  Wszystko to sprawia, że dzieci czują się tutaj jak w domu.

NASZE MOTTO

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.
(Janusz Korczak)

Co zapewniamy naszym podopiecznym?

 • Zrozumienie szacunek,
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych i językowych,
 • Przestrzenną salę edukacyjną,
 • Profesjonalną opiekę.

Jakie są nasze cele?

 • Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
 • Rozbudzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
 • Kształtowanie proekologicznych nawyków w życiu codziennym
  i właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego,
 • Uczenie współpracy w grupie,
 • Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka.

Nasz oddział przedszkolny jest oddziałem integracyjnym, dlatego zwracamy szczególną uwagę na właściwe relacje i pozytywny stosunek do rówieśników. Próbujemy rozbudzić w dzieciach empatię i otwartość na drugiego człowieka.

W  oddziale przedszkolnym dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objęte są wsparciem psychologa, pedagoga, socjoterapeuty, pedagoga-terapeuty i logopedy. Na początku września logopeda przeprowadza badania przesiewowe dzieci, na podstawie których, dzieci potrzebujące pomocy są kwalifikowane do zajęć logopedycznych. Nasi specjaliści pedagog, psycholog prowadzą również warsztaty z dziećmi w oparciu o książkę pt. „Kosmita” autorstwa R. Jędrzejewskiej, która wspaniale przedstawia temat autyzmu. Włączamy się również w coroczne obchody Święta Osób Niepełnosprawnych, które organizowane są w naszej placówce.

Zajęcia odbywają się w przestronnej, jasnej sali, która posiada dodatkowo salkę do rewalidacji oraz własną toaletę. Sala wyposażona jest w projektor, który wykorzystujemy podczas prowadzenia zajęć, oraz w wiele sprzętów i pomocy dydaktycznych, dostosowanych do wieku dzieci. Korzystamy z sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz placu zabaw. Pracujemy w godzinach 7.30-16.30.

Przy realizacji zajęć dydaktycznych, korzystamy z oferty dostępnych w naszym mieście ośrodków kultury; kino, teatr, filharmonia, Planetarium, Ogród Botaniczny, Biblioteka im. C.K. Norwida oraz Biblioteka UZ.

Dodatkowo raz w miesiącu dzieci mają okazję skorzystać z koncertu filharmonicznego w naszej szkole.

Dwa razy w roku organizujemy wycieczki autokarowe poza Zieloną Górę.

Przygotowujemy z dziećmi jasełka oraz występ wokalno-taneczny z okazji Dnia Rodziny i zakończenia nauki w zerówce. Obchodzimy również takie święta jak: Dzień Przedszkolaka, Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, a także urodziny naszych wychowanków.   Uczestniczymy w konkursach organizowanych przez klasy I-III na terenie naszej szkoły.

W naszym oddziale przedszkolnym realizowane są następujące programy:

 • Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”, który promuje zdrowie psychiczne. W czasie tych zajęć poruszane są ważne tematy z różnych dziedzin.
 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – mający na celu rozwijanie czytelnictwa i współpracę z rodziną (zapraszamy rodziców do wspólnego czytania wybranej książki z dziećmi w szkole).
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program promujący poszerzanie wiedzy na temat ekologii.

Podczas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym realizujemy:

  • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające: 2x w tygodniu (nauka piosenek, prostych układów tanecznych). Wykorzystujemy repertuar tańców zarówno ludowych, jak i współczesnych. Dzieci zakładają swoje śpiewniki, w których – obok tekstów poznanych piosenek – wykonują także własne ilustracje związane z poznanym utworem muzycznym,
  • jęz. angielski: 2x w tygodniu,
  • religię: 2x w tygodniu,
  • zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym: 2x w tygodniu,
  • jęz. francuski (w drugim semestrze): 1x w tygodniu (dzieci poznają nie tylko słownictwo, podstawowe zwroty i piosenki, ale również zwyczaje Francuzów, ich kulturę i różne święta).

  W naszym oddziale przedszkolnym dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej objęte są wsparciem psychologa, pedagoga i socjoterapeuty.

  Na początku września logopeda przeprowadza badania przesiewowe dzieci, na podstawie których dzieci potrzebujące pomocy są kwalifikowane do zajęć logopedycznych

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz