Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa - Nabór

Rekrutacja 2023/2024


W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

WNIOSKI, HARMONOGRAM, PODSTAWA PRAWNA – STRONA SZKOŁY- KLIKNIJ
STRONA URZĘDU MIASTA – KLIKNIK
ZŁOŻENIE WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – KLKNIJ

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę szkoły podstawowej. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi:

 • jest szkołą przyjazną, twórczą i bezpieczną,
 • sumiennie przygotowuje uczniów do dalszej nauki,
 • mobilizuje i wspiera dzieci w osiąganiu sukcesów,
 • uczy wrażliwości i rozwija społecznie,
 • aktywnie współpracuje z rodzicami,
 • jest przyjaznym centrum edukacyjnym, w którym uczniowie czują się swobodnie i bezpiecznie,
 • jest miejscem, gdzie zdobywanie wiedzy jest fascynującą przygodą, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań jest miejscem radości i wielu przyjaźni,
 • poszerza wiedzę i umiejętności przyrodnicze i ekologiczne, od klasy trzeciej na lekcjach ekologii,
 • jest szkołą od lat pracującą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych, założeniem szkoły jest wychowanie w duchu integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, od klasy drugiej prowadzona jest nauka gry w szachy,
 • od klasy pierwszej przygotowuje do nauki pływania na szkolnym basenie. 

Języki: angielski, niemiecki

Osiągnięcia

Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra w wysokości 10.000 zł za najwyższy wynik egzaminu po szkole podstawowej wśród szkół prowadzonych przez Miasto Zielona Góra w roku 2022.

2 miejsce w Zielonej Górze (na 26 sklasyfikowanych placówek) i 1036 w kraju (na 10306 placówek) w najnowszym ogólnopolskim “Rankingu szkół podstawowych 2023”.

Sukcesy uczniów Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w roku szkolnym 2021/2022:

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty – pierwsze miejsce w Zielonej Górze

Język polski – 65% (średni wynik szkoły), 58% (średnia miasta Zielona Góra), 57% (średni wynik województwa)

Matematyka  – 73,77% (średni wynik szkoły), 63% (średnia miasta Zielona Góra), 53% (średni wynik województwa)

Język angielski  – 79,9% (średni wynik szkoły), 65% (średni wynik województwa)

Język niemiecki  – 72% (średni wynik szkoły), 67% (średnia miasta Zielona Góra), 49% (średni wynik województwa)

 • Finalistka Konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych.
 • Finalistka Konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.
 • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Szkół Podstawowych w szachach – Igrzyska Młodzieży.
 • I miejsce  w Drużynowych Mistrzostwach Młodzieży miasta Zielona Góra w szachach.
 • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Na skrzydłach przyjaźni, zorganizowanym w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Magia teatru – lalka teatralna 2021.
 • Finalistka w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej Biblista Junior IV.
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie badawczym Postaw na Słońce.
 • Bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie Eko-Planeta.
 • Wyróżnienie w konkursie plastycznym, pt. Wehikuł czasu, zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
 • Laureatka ogólnopolskiego konkursu plastycznego Nie czas na nudę w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
 • Dwóch laureatów regionalnego konkursu plastycznego MOPS Jak miło razem spędzać czas w ramach kampanii ZTU.
 • III miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Wojskowe w Drzonowie pt. Zielona Góra we wspomnieniach naszych dziadków.
 • II miejsce w Miejskich Zawodach Sportowych w Tenisie Stołowym.
 • I miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Drzonkowie w kategorii F.
 • I miejsce w II edycji Konkursu Grafiki Komputerowej w Microsoft Paint “Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
 • II miejsce w miejskim drużynowym konkursie “Kleksomania 2022″, organizowanym przez WiMBP.

Sukcesy uczniów Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w roku szkolnym 2020/2021:

 • Laureat wojewódzkiego konkursu języka angielskiego. Organizator – Lubuskie Kuratorium Oświaty.
 • Laureat i finalista XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki pt. “Rok 2020 Rokiem Fizyki”.
 • II miejsce w Igrzyskach Dzieci w Szachach Szkół Podstawowych miasta Zielona Góra 2020.
 • Bardzo dobre wyniki i wyróżnienia ze wszystkich kategoriach wiekowych w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2021.
 • 6 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – “To mnie uszczęśliwia”.
 • Nagrody w Ogólnopolskim konkursie plastycznym i językowym dla dzieci i młodzieży pt. „Wielkanocna pocztówka z życzeniami w języku obcym” (w kategorii praca indywidualna nagrodzone  – I i II miejsce, w kategorii praca zbiorowa Zespół Szkół Ekologicznych zajął II miejsce).
 • Nagroda główna  i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Magia teatru – lalka teatralna”.
 • Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Drogi do Niepodległości”.
 • Laureat Lubuskiego Konkursu Plastycznego “Zielona Góra jest wielka, bo stanowimy wspólnotę”.
 • Nagrody w Miejskim Konkursie Plastycznym “Zielona Góra – tu jest pięknie”. 
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “My kochamy las – Las kocha nas” pod hasłem “Mieszkańcy naszych lasów”.
 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy „Synapsik MEN”.
 • Finalistka Miejskiego Konkursu Poetyckiego “Turniej Jednego Wiersza”, Zielona Góra, ZOK Hydrozagadka.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskiej Kampanii Bohaterom w konkursie „Pamiętam o Powstańcach Warszawskich”.
 • Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym “A za oknem – barwy” Zielonogórski Ośrodek Kultury.
 • II miejsce w miejskim konkursie „Ziemia nasz skarb”.
 • I miejsce w Turnieju Szpadowym XXIII „Gala Szermiercza”.

Ważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018:

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Quarry Life Award 2018 organizowanym przez Grupę Górażdże.
 • Grupa wokalna Q-Chwale zdobyła pierwsze miejsce w XXII Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej, który odbył się we Wrocławiu.
 • I i III miejsce w VI Turnieju Szachowym z okazji Święta Niepodległości w kategorii do lat 8.
 • I i II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Szablę Marszałka Piłsudskiego w kategorii do lat 8.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Szablę Marszałka Piłsudskiego w kategorii do lat 8.
 • I miejsce w międzyszkolnym evencie lekkoatletycznym w ramach realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego”.
 • III miejsce Międzyszkolny turniej wiedzy i umiejętności „Wiem jak być zdrowym i bezpiecznym”.
 • II miejsce Międzyszkolny konkurs matematyczny „Potyczki Rachmistrzów”.
 • Wyróżnienia w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.
 • Finalistka XX Turniej Jednego Wiersza.
 • II miejsce Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych do lat 10 w Zielonej Górze.
 • I miejsce na pierwszej szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach w Sulechowie.
 • I miejsce XIII Klasyfikacyjny Turniej Szachowy w Zielonej Górze w kategorii do lat 9.
 • III miejsce V Festiwal Szachowy HOMANIT 2018 w Krośnie Odrzańskim w kategorii JUNIOR do lat 16.
 • II miejsce na pierwszej szachownicy w Lubuskim Turnieju Finałowym projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
 • VI miejsce Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych do lat 10 w Zielonej Górze.
 • II miejsce na drugiej szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach w Sulechowie.
 • II miejsce Memoriał Szachowy im. M. Borkowskiego w Kożuchowie.
 • II miejsce XIII Klasyfikacyjny Turniej Szachowy w Zielonej Górze w kategorii do lat 9.
 • Laureaci konkursu fizycznego „Świat oczami fizyka”.
 • Laureatka konkurs Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE 2018 w kategorii wiekowej 6-9 lat.
 • Czołowe miejsca w Pływackich Mistrzostwach Zielonej Góry Szkół Podstawowych.
 • II miejsce w konkursie pod hasłem „Śmieci nie giną w piecu, one wracają do nas przez komin…!”organizowanym przez Urząd Miasta Zielona Góra.
 • III miejsce w konkursie plastycznym “Bezpieczne znam numer alarmowy 112″organizowanym przez Wojewodę Lubuskiego W. Dajczaka wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra.
 • Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez ZOK “Magia teatru-lalka teatralna”.
 • Laureat i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanego przez ZOK “Magia teatru-lalka teatralna”.
 • Wyróżnienie w konkursie Palmę Wielkanocną organizowanym przez Stowarzyszenie Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein.
 • Finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim (język polski – 3, matematyka – 3, język angielski – 1).

Wybrane ważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

 • laureat konkursu historycznego, 
 • laureat konkursu języka angielskiego,  
 • 2 finalistów konkursu historycznego,  
 • 2 finalistów konkursu matematycznego, 
 • 4 finalistów konkursu przyrodniczego,
 • finalista konkursu języka polskiego.
 • I i II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Juniorów w szachach.
 • I miejsce w turnieju “Edukacja przez szachy w szkole”
 • I, IV i V miejsce w Winobraniowym Turnieju Szachowym o puchar Bachusa w kategorii do lat 8.
 • Nagrody w licznych konkursach plastycznych na szczeblu miejskim (“Droga do Niepodległości” –  organizator – Lubuskie Muzeum Wojskowe, “Las i jego skarby”, “Jan Paweł II autorytetem w drodze ku przyszłości i. in.).
 • Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z języka angielskiego Memory Haster.
 • Tytuły laureatów i wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym “Kangur”.
 • I miejsce i wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski “Matematyka i ja”.
 • Laureat Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej na „Plakat – bezpieczne zachowanie rowerzysty na ścieżce rowerowej”.
 • Nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
 • Czołowe miejsca w Mistrzostwach Zielonej Góry w pływaniu.
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Akrobatyce Sportowej.
 • VII miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Rugby Tag.
 • I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Szkolnej Ligii Rugby Tag.

Ważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016:

 • finalisty konkursu języka polskiego, 
 • laureata konkursu historycznego, 
 • 2 tytuły finalistów konkursu historycznego, 
 • 3 tytuły finalistów konkursu przyrodniczego,
 • tytuł finalisty konkursu języka angielskiego.
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Szachach Błyskawicznych pod patronatem Wojewody Lubuskiego.
 • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady z Ekologii i Ochrony Środowiska EKOTEST.
 • Bardzo dobre wyniki i wyróżnienia w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”.
 • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki OLIMPUS oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego OLIMPUS.
 • Liczni laureaci miejskich konkursów plastycznych.
 • Finaliści XXXIII Konkursu Przyrodniczego “Parki Narodowe Polski”.
 • Nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
 • Laureaci regionalnych konkursach literackich.
 • Laureaci Turnieju Jednego Wiersza.
 • Czołowe miejsca w Otwartym Zielonogórskim Dyktandzie z Języka Niemieckiego w kategorii szkół podstawowych.
 • Laureatka (i wyróżnienie) Samorządowego Konkursu dla Wolontariuszy „Ośmiu Wspaniałych”.
 • Tytuły Mistrzów Ortografii w Wiosennym Konkursie Ortograficznym „Ach, rodzina” organizowanym przez WiMBP w Zielonej Górze.
 • Laureaci Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Akrobatyce Sportowej.
 • Laureaci Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej “Logo Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. 

Osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, na szczeblu wojewódzkim roku szkolnym 2014/2015 :

 • laureatem konkursu języka niemieckiego, 
 • 2 finalistami konkursu języka polskiego,
 • 2 finalistami konkursu matematycznego. 

Sześciolatek w pierwszej klasie

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi nabór na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego. Sale lekcyjne klas 1 – 3 przystosowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Składają się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Każda sala posiada toaletę. Sale zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny najmłodszych uczniów zakupiono do sali gimnastycznej sprzęt sportowy i rekreacyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Sale zabaw doposażane są zgodzie z programem MEiN “Radosna Szkoła”.

Zajęcia pozalekcyjne

W trosce o wszechstronny rozwój ucznia, z uwzględnieniem jego zainteresowań, oferujemy zajęcia pozalekcyjnych oraz koła zainteresowań m.in. koła przygotowujące do konkursów przedmiotowych, koło grafiki komputerowej, zespół wokalno-muzyczny, zajęcia przyrodnicze “Świat Nauki”, „Zespół Tangesoida” – kółko matematyczne KMM Pitagoras, zajęcia dziennikarskie, geometryczne koło komputerowe. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Odbywa się także szereg zajęć rozwijających np. zajęcia rozwijające funkcje percepcyjno-manualne, funkcje wzrokowo-ruchowe, wyobraźnię (z elementami metody Montessori) oraz konsultacje przedmiotowe. Dzieci mogą korzystać z gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowych (również na basenie) oraz zajęć SKS – sportowe gry zespołowe, badminton. Prowadzone są również zajęcia wspierające uczniów z trudnościami. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, biofeedbeck, pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, doskonalenie techniki czytania i rozumienia tekstu.

Dojazd

Dojazd autobusami linii: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 39, 55, 80. Dzieci niepełnosprawne dowożone są busem szkolnym.

Historia

Szkoła powstała w 1990 roku, jako jedna z pierwszych w kraju, a jedyna w Zielonej Górze szkoła podstawowa o profilu ekologicznym, w której akcent położony został na wychowanie dzieci w duchu uwrażliwienia na treści ekologiczne i poszanowania środowiska w którym żyjemy. Od 1992 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekologicznych, gdyż wtedy otwarto Liceum Ogólnokształcące o takim profilu. Od 2000 r. szkoła nosi imię Unii Europejskiej. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 21 września 2000 r.

W roku 2018 Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej zajął I miejsce w Zielonej Górze w plebiscycie “Gazety Lubuskiej” Szkoła na Medal 2018.

Kontakty zagraniczne

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Niemiecko – Polskim z Cottbus i Euroregionem “Sprewa – Nysa – Bóbr”.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz