Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze

Zbieramy na agregat prądotwórczy

Brakuje tak niewiele!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Wczoraj wolontariusze z naszej szkoły podliczyli pieniądze zebrane w szkolnej akcji charytatywnej „Generator dla Ukrainy”.
Na dzień dzisiejszy udało się nam zebrać 1522,08 zł + 13,11 Euro, w tym:
– wpłaty na konto Rady Rodziców: 300zł
– akcja szkolnego wolontariatu w dniu 21 lutego 2023r.: 677zł
– kiermasz przedświąteczny kl. 1 PD oraz wrzutka do puszek: 545,08zł + 13,11 Euro
Do zakupu generatora brakuje nam ok. 420zł.
Prosimy o każdą wpłatę na rachunek bankowy Rady Rodziców: 67 1020 5402 0000 0102 0021 3272 , a w tytule wpłaty prosimy podać: „Generator prądu dla Ukrainy”;( nr dostępny też na: https://lo2.ek.edu.pl/rada-rodzicow/ ).
Akcję planujemy zakończyć w dniu 20 marca. Bardzo prosimy o wsparcie naszej akcji, bo brakuje tak niewiele!

Nauczyciele i opiekunowie
Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Ekologicznych

         

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

© Mariusz Szpakowicz